Category Archives: Tin tức

ĐÀO TẠO TRƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ECOCITY PREMIA

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

ĐÀO TẠO TRƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN LAVIDA TẠI VŨNG TÀU

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

THƯ CHÚC TẾT QUÝ MÃO 2023

Thân gửi: Ban Tổng Giám đốc, Chỉ huy các cấp cùng toàn thể Cán bộ, Nhân viên Công ty Đức Tâm.

Năm qua những khó khăn sau dịch bệnh Covid-19 vẫn tác động, ảnh hưởng nhiều hoạt động của Công ty Đức Tâm nhưng Ban Tổng Giám đốc, Chỉ huy các cấp và toàn thể Cán bộ, Nhân viên trong Công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn ủng hộ, đồng hành thậm chí có những lúc đồng cam cộng khổ, chia ngọt xẻ bùi cùng Công ty và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ổn định và mở rộng kinh doanh dịch vụ, chung tay, góp sức xây dựng Công ty Đức Tâm phát triển bền vững, có thương hiệu mạnh, uy tín trong ngành nghề dịch vụ Bảo vệ.

TRIỂN KHAI BẢO VỆ NHÀ MÁY J.Y VINA

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

TRIỂN KHAI BẢO VỆ NHÀ MÁY DENNISON

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

TRIỂN KHAI BẢO VỆ NHÀ MÁY ENZINS VINA

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

TRIỂN KHAI BẢO VỆ TẠI NHÀ MÁY BA HUÂN

MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
Đảm bảo an ninh trật tự
Giữ gìn tài sản
Tham gia công tác PCCC
Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
Kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

Tuyển bảo vệ gọi
Tư vấn dịch vụ