BẢO VỆ ĐIỆN GIÓ

 1. MỤC ĐÍCH CÔNG TÁC BẢO VỆ :
 • Đảm bảo an ninh trật tự
 • Giữ gìn tài sản
 • Tham gia công tác PCCC
 • Duy trì nội quy, quy định của khách hàng
 1. YÊU CẦU ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ :
 • Độ tuổi và ngoại hình phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
 • Trình độ, bằng cấp, ưu tiên công an, quân đội phục viên.
 • Đào tạo nội bộ đội hình đội ngũ, quy tắc ứng xử .
 • Đào tạo PCCC, nghiệp vụ bảo vệ, an toàn lao động.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.
 • Kỹ năng lập biên bản ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ, hồ sơ.
 • Kỹ năng sử dụng, bảo quản CCHT.

Kiểm soát phương tiện vào ra Khu vực lắp đặt :        

 • Phải kiểm tra giám sát hướng dẫn đăng ký cho tất cả phương tiện vào Khu vực lắp đặt.
 • Phải kết hợp vị trí tuần tra giám sát suốt quá trình xe vào cho đến lúc xe ra.
 • Yêu cầu phương tiện chạy đúng tốc độ cho phép.
 • Không được đi lại ngoài phạm vi làm việc.
 • Đồng phục chỉnh tề đúng nội quy và mang thẻ tên.
 • Phải đúng giờ quy định, nếu trễ bảo vệ lưu họ tên chức vụ, không bấm thẻ dùm bộ phận vào sổ trực và trình lên phòng hành chính nhân sự giải quyết, …
 • Vào ra giữa giờ phải có giấy và chữ ký người có thẩm quyền.
 • Không mang chất cháy nổ, độc hại vào Khu vực lắp đặt.
 • Soát xét cán bộ công nhân ra về.

 Kiểm soát cán bộ công nhân ra vào Khu vực lắp đặt

 • Đồng phục chỉnh tề đúng nội quy và mang thẻ tên.
 • Phải đúng giờ quy định, nếu trễ bảo vệ lưu họ tên chức vụ, không bấm thẻ dùm bộ phận vào sổ trực và trình lên phòng hành chính nhân sự giải quyết, …
 • Vào ra giữa giờ phải có giấy và chữ ký người có thẩm quyền.
 • Không mang chất cháy nổ, độc hại vào Khu vực lắp đặt.
 • Soát xét cán bộ công nhân ra về.
Tuyển bảo vệ gọi
Tư vấn dịch vụ