• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Chi tiết bài viết

Xử lý tình huống gấy rối tại mục tiêu bảo vệ

Tình huống xảy ra đánh nhau tại mục tiêu bảo vệ có thể gây mất trật tự, hư hại tài sản tại mục tiêu bảo vệ hoặc nghiêm trọng hơn có thể làm tổn hại đến tính mạng của người tham gia đánh nhau.

Tình huống xảy ra đánh nhau tại mục tiêu bảo vệ:
* Lý do: có nhiều lý do
Cách xử lý của công ty bảo vệ :
- Sử dụng toàn bộ lực lượng bảo vệ để chia đám đông ra làm hai nhóm(Lưu ý phải phân công bảo vệ canh gác tại các nơi trọng yếu)
- Dùng lý lẻ để khuyên ngăn các đám đông nhằm lập lại trật tự.
- Tìm người đứng đầu trong mỗi nhóm.
- Yêu cầu giải tán đám đông.
- Báo cho đơn vị chủ quản biết.
- Mời những người đứng đầu làm việc với cơ quan chủ quản.
- Báo cho công ty bảo vệ biết bằng điện thoại và làm báo cáo chi tiết gửi cho các bên có liên quan.
- Nếu xảy ra xô xát lớn phải báo ngay cho cơ quan công an và phải cung cấp cho họ một số thông tin sau:
     + Tình huống xảy ra ở đâu.
     + Thời gian xảy ra đánh nhau.
     + Nguyên nhân, lý do.
     + Tình trạng hiện tại.
     + Thiệt hại(nếu có).
     + Cho biết số điện thoại tại mục tiêu.
     + Phải đợi CQCA trả lời mới được tắt máy.
     + Nhân viên bảo vệ phải hết sức đoàn kết.

Những lưu ý khi xử lý tình huống đánh nhau:
 - Phải hết sức bình tĩnh, mền dẽo trong xử lý nhưng phải thể hiện được sức mạnh.
 - Khi xảy ra tình huống thì tập trung tất cả lực lượng bảo vệ để giải quyết nhưng phải phân công bảo vệ tại các vị trí trọng yếu.
 - Đề phòng kẻ gian đột nhập vào mục tiêu.
 - Đề phòng những đối tượng lợi dụng, gây kích động để phá hoại.
 - Nếu như có người bị thương phải đưa đi cấp cứu ngay.
 - Nếu xảy ra sự việc nghiêm trọng phải tổ chức công tác bảo vệ hiện trường hổ trợ công tác điều tra.