• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Chi tiết bài viết

TRIỂN KHAI TRỰC TẠI CỬA HÀNG VIETTEL POST

Ngày 08/9/2020, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đức Tâm triển khai thực hiện trực tại mục tiêu cửa hàng VIETTEL POST ( CHI NHÁNH BƯU CHÍNH VIETTEL BÌNH THẠNH - 189 Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh)