• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Chi tiết bài viết

TỔNG CÔNG TY BẢO VỆ ĐỨC TÂM DIỄN TẬP PCCC TẠI CHUNG CƯ RIVAPARK

Vào lúc 9h ngày 14/05/2020, được sự đồng ý của Ban Quản Lý Chung Cư RivaPark,Công Ty Bảo Vệ Đức Tâm đã tổ chức diễn tập PCCC cho anh em bảo vệ tại chung cư RivaPark.
Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp.