• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Chi tiết bài viết

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 6

Tổng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Tâm thực hiện đợt diễn tập PCCC tại Phú Đạt Building nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra.

Dưới đây là một số hình ảnh của đợt diễn tập :