• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Đào tạo diễn tập

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập sơ cứu thương đợt 2

Đăng lúc: 18-02-2016 03:40:14 AM - Đã xem: 492

Tổng Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Đức Tâm tiến hành đào tạo diễn tập sơ cứu thương đợt 2

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập sơ cứu thương đợt 1

Đăng lúc: 03-02-2015 10:49:24 AM - Đã xem: 928

Toàn thể NV Tổng công ty Bảo Vệ Đức Tâm tham gia đợt tập huấn sơ cứu thương

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập điều lệnh đợt 2

Đăng lúc: 18-02-2016 02:39:27 AM - Đã xem: 532

Tổng Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Đức Tâm tiến hành đào tạo diễn tập điều lệnh đợt 2

Bảo Vệ Đức Tâm diễn tập điều lệnh đợt 1

Đăng lúc: 04-02-2015 02:49:01 AM - Đã xem: 1099

Nhân viên bảo vệ công ty bảo vệ Đức Tâm tham gia diễn tập điều lệnh

Bảo Vệ Đức Tâm Tập thực hiện tuần tra giám sát

Đăng lúc: 04-02-2015 05:33:43 PM - Đã xem: 631

Nhân viên bảo vệ của Tổng công ty bảo vệ Đức Tâm tham gia thực hiện tuần tra giám sát

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo võ thuật

Đăng lúc: 03-02-2015 10:39:27 AM - Đã xem: 1060

Nhân viên bảo vệ Đức Tâm tham gia đào tạo võ thuật

Bảo vệ Đức Tâm tập huấn nghiệp vụ bảo vệ khóa 6

Đăng lúc: 18-02-2016 07:03:23 AM - Đã xem: 479

Tổng Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Đức Tâm tiến hành đào tạo nghiệp vụ khóa 6