• TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
  • TỔNG CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐỨC TÂM
Đào tạo diễn tập

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 10

Đăng lúc: 03-08-2019 03:31:00 AM - Đã xem: 197

Tổng công ty bảo vệ Đức Tâm thực hiện đào tạo diễn tập PCCC đợt 10 tại chung cư NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ,P.19,Q.BÌNH THẠNH

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 9

Đăng lúc: 02-08-2019 08:17:39 AM - Đã xem: 226

Tổng công ty bảo vệ Đức Tâm thực hiện đào tạo diễn tập PCCC đợt 9

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 8

Đăng lúc: 02-08-2019 08:03:02 AM - Đã xem: 186

Tổng công ty bảo vệ Đức Tâm thực hiện đào tạo diễn tập PCCC đợt 8

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 7

Đăng lúc: 02-08-2019 07:01:02 AM - Đã xem: 207

Diễn tập tại chung cư building Phú Đạt

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 6

Đăng lúc: 09-04-2018 09:08:25 AM - Đã xem: 293

Tổng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Tâm thực hiện đợt diễn tập PCCC tại Phú Đạt Building nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố cháy xảy ra.

Bảo Vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 5

Đăng lúc: 11-03-2018 03:42:02 AM - Đã xem: 420

Tổng Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đức Tâm thực hiện đợt đào tạo diễn tập PCCC đợt 6 nhằm nâng cao nghiệp vụ PCCC cho toàn thể đội ngũ bảo vệ

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 4

Đăng lúc: 20-04-2017 07:54:53 AM - Đã xem: 445

Tổng công ty bảo vệ Đức Tâm thực hiện đào tạo diễn tập PCCC đợt 4

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 3

Đăng lúc: 05-02-2016 10:18:08 AM - Đã xem: 685

Tổng Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Đức Tâm tiến hành đào tạo diễn tập đợt 3

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 2

Đăng lúc: 03-02-2015 10:57:22 AM - Đã xem: 896

Tổng Công Ty TNHH DV Bảo Vệ Đức Tâm tiến hành đào tạo diễn tập PCCC đợt 2

Bảo vệ Đức Tâm đào tạo diễn tập PCCC đợt 1

Đăng lúc: 02-05-2014 08:40:17 AM - Đã xem: 843

Nhân viên bảo vệ công ty bảo vệ Đức Tâm thực hiện tập huấn PCCC.